Oferta

.

Wertykulacja

Aktywna jest to pionowe nacięcie trawy mające na celu wyciągnięcie na powierzchnię trawnika cienkiej warstwy filcu bez naruszania gleby. Głębokość pracy określa się na maksymalnie 3- 5 mm. Usuwane są obumarłe rośliny i pędy, których zbyt gruba warstwa ogranicza przepuszczalność wody i składników odżywczych do korzenia.

Aeracja aktywna

Z wykopem tzw. aeracja wgłębna to napowietrzenie trawnika w warstwie nośnej oraz rozbicie zagęszczenia podłoża boiska aż do warstwy odsączającej tzn. do 25 cm. Zabieg ten likwiduje choroby trawy wywołane beztlenowacami tzn. likwiduje black layer oraz poprawia drenaż boiska zapobiegając tworzeniu się kałuż na boisku. Dzieje się to za pomocą tzw. Wykopu, ,który umożliwia aerator wgłębny. Tym samym do korzenia trafia więcej powietrza, wody i składników odżywczych dostarczanych poprzez nawozy.

Zasiew perforacyjny

Polega równomiernym całościowym rozłożeniu nasion trawy na powierzchnię boiska. Przed wysianiem nasion wał kolczatkowy wykonuje otwory pod nasiona. Tylna szczotka ma zadanie wczesać nasiona w te otwory. Dosiew ten nie koliduje z rozgrywkami na boisku, gdyż trawa nie jest nacięta i po takim dosiewie trawnik nie przeschnie. Perforacja gwarantuje nam wizualny, rzeczywisty I równomierny wzrost trawy na całej powierzchni boiska.

Piaskowanie

To kluczowy zabieg na boisku. Najważniejszym elementem jest dobór właściwego rodzaju piasku ,aby nie posiadał tzw. części spławialnych zagęszczających grunt. Granulacja piasku powinna wahać się od 0,2-0,4 mm. Użycie takiego materiału gwarantuje nam właściwą przepuszczalność gruntu a także optymalną porowatość gleby. Dzięki temu tworzone są optymalne lekkie warunki do penetracji korzenia w głąb boiska. modyfikujemy charakterystykę gleby i jej parametry fizyko chemiczne. Poprawne piaskowanie należy łączyć z zabiegami aeracji (poprawia nam to przepuszczalność wody na boisku).

Włókowanie

To zabieg mający na celu podniesienie przyciśniętych źdźbeł trawy poprawiając jej wentylację i doświetlenie skutkujące przyśpieszeniem procesów metabolicznych i poprawa jakości krzewienia. Przyczynia się także do regularnego oczyszczania boiska z obumarłych źdźbeł trawy oraz do ściągania rosy.

Nawożenie

Nawóz do pokarm dla trawy tak jak powietrze i woda. W okresie wczesnowiosennym i jesiennym nawozami wieloskładnikowymi o standardowym uwalnianiu, w okresie wiosennym i letnim zalecane jest stosowanie produktów o spowolnionym uwalnianiu azotu. Doraźne nawożenie ma na celu uzupełnienie braków azot (N), fosfor (P), potas (K), oraz brakujących makro I mikroelementów. W przypadku występowania nagłych niedoborów pokarmowych stosuje się nawożenie dolistne, które polega dostarczaniu (aplikacji) nawozu, czyli składników pokarmowych bezpośrednio na liście roślin traw. Takie tymczasowe niedobory mogą występować z takich przyczyn, jak: susza (powoduje zatrzymanie składników pokarmowych w glebie). Nawożenie dolistne jest najlepsze w przypadku uzupełniania takich niedoborów pierwiastków śladowych takich pierwiastków śladowych jak: bor (B), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), miedź (Cu) oraz cynk (Zn). W przypadku pozostałych pierwiastków, rośliny pobierają je głównie za pomocą systemu korzeniowego. Czyli w przypadku głównych składników pokarmowych, takich jak: azot (N), fosfor (P), potas (K), magnez (Mg) i siarka(S), nawożenie dolistne stosuje się tylko doraźnie (np. w czasie różnie uwzględnionych, krótkotrwałych szczytów zapotrzebowania).

Oprysk chemiczny

Jest niezbędny w naszych warunkach klimatycznych. Stosowany zapobiegawczo na choroby grzybowe i na chwasty dwuliścienne. W okresach zwiększonego występowania czynników chorobotwórczych należy stosować zabiegi prewencyjne. Stosuje się także biostymulatory na bazie aminokwasów i witamin, ekstraktów z alg oraz antystresanty zawierające krzem, fosforyn potasu, itp. W połączeniu z właściwym nawożeniem i zabiegami mechanicznymi może w znaczący sposób ograniczyć występowanie chorób trawnika.

Zainteresowany?

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt z naszym doradcą.

Close Menu